יום שלישי, 7 בינואר 2014

אלף אלף בזוגיות

ם אני אני כי אתה אתה
ואתה אתה כי אני אני
אז אני לא אני ואתה לא אתה
אבל
אם אני אני כי אני אני
ואתה אתה כי אתה אתה
אז אני אני ואתה אתה".                           (הר' מקוצק)


א.

אם אני לא אני,
כי אתה לא מקבל אותי כמו שאני
אלא רק מעיר לי,
מבקר אותי,
ודורש ממני להשתנות
 אז
אין אני
אין אתה
ומהר מאד גם אין שכינת א-לוהים בינינו.

ואם אתה לא אתה
כי אני לא מקבלת אותך כמו שאתה
ורק מעירה לך
מבקרת אותך
ודורשת ממך להשתנות
אז אין אתה
ואין אני
ואין שכינת א-לוהים בינינו.

אבל
אם אני אני כי אני נבראתי בצלם א-לוהים
ואני לוקחת אחריות על מי שאני
ואתה אתה כי אתה נבראת בצלם א-לוהים
ואתה לוקח אחריות על מי שאתה
אז יש אני
ויש אתה
ויש אנחנו
ויש מרחב מקודש בינינו.


א.א.

אם
אני לא אני כי אני זה אנחנו
ואתה לא אתה כי אתה זה אנחנו
אז אני לא אני ואתה לא אתה
אבל אם אני אני כי אני אני
ואתה אתה כי אתה אתה
אז אני אני
ואתה אתה

ואנחנו הוא מרחב מקודש בינינו.